Produkcija

 • Gamtinis žvyras AŠAS ir DSBR (kelinis)
 • Gamtinis žvyras ŠNS
 • Sijotas žvyro – smėlio mišinys AŠAS fr. 0/4 (Gaidelių karjeras)
 • Gamtinis smėlis ŠNS
 • Sijotas žvyro – smėlio mišinys ŠNS
 • Žvirgždas fr. 4/16
 • Žvirgždas fr. 16/100
 • AŠAS fr. 0/11
 • AŠAS fr. 0/16
 • Gamtinis gruntas
 • Rieduliai